หน้าจอปรับสต็อก

Parent Previous Next


การปรับสต็อกสินค้า


คลิ๊กที่ทูลบาร์ ปรับยอดสินค้าจะเข้าสู่หน้าจอปรับยอดสินค้า เราสามารถเพิ่มและลดจำนวนสินค้าในสต็อกได้จากหน้านี้คลิ๊กที่แก้ไขจำนวนของรายการที่ต้องการแก้ไข จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาดังภาพให้เลือกว่า เพิ่มจำนวนสินค้า หรือ ลดจำนวนสินค้า

คลิ๊ก + เพื่อเพิ่มจำนวน

ใส่ราคาต่อหน่วย (เฉพาะการเพิ่ม) เพื่อเป็นข้อมูลต้นทุนรับเข้าสำหรับออกรายงาน

จากนั้นคลิ๊ก ตกลงเพื่อบันทึก


ตัวอย่างเมื่อคลิ๊กตกลง จะเพิ่มยอดใน สินค้าสำเร็จรูป จำนวน 10


***การเพิ่มและลดจำนวนสต็อก ตัวเลขจะปรับขึ้นหรือลงที่ยอดใหน ขึ้นอยู่กับการ กำหนดในตอนสร้างสินค้า ในส่วนของ ประเภทในคลัง