เลขที่บัญชีธนาคาร

Parent Previous Next

วิธีการแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคาร


ไปที่เมนูขวาบน

เลือก    กลุ่มตัวเลือกใส่ QuotationBankAccount ที่ ช่อง  Group Code

กด Search

คลิ๊ก        QuotationBankAccountจะมีแถวข้อความให้เลือก ตัวอย่างจะแก้ให้คลิ๊กที่รายการ
คลิ๊ก แก้ไข
เปลี่ยนข้อความ

แล้วคลิ๊ก บันทึกข้อความนี้จะถูกแสดงที่ ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน