กลุ่มตัวเลือก

Parent Previous Next

การเพิ่มตัวเลือก


ไปที่เมนูด้านขวาบน


เลือก กลุ่มตัวเลือก ตามภาพจะเข้าสู่หน้าจอค้นหา กลุ่มตัวเลือก

คลิ๊ก Seach หรือ พิมพ์ Group Code เช่น "category"

จะแสดงข้อมูลกลุ่มต่างๆดังภาพให้คลิ๊กเข้าที่แถว จะเข้าสู่หน้าจอ แสดงกลุ่มตัวเลือก ดังภาพจากนั้น คลิ๊กสร้างใหม่ จะเข้าสู่หน้าจอเพิ่มตัวเลือก ลงในกลุ่มตัวเลือกนั้นหลังจากใส่ข้อมูลตัวเลือก คลิ๊กที่บันทึกด้านซ้าย