สินค้า

Parent Previous Next


การสร้างสินค้าใหม่

 

 ไปที่ทูลบาร์ ข้อมูลพื้นฐาน -> สินค้าการอัพโหลดภาพสินค้าหลัก


คลิ๊กที่กล่องภาพ ที่เขียนว่า "คลิ๊กเพื่อ upload ภาพสินค้า"หลังจากนั้นจะขึ้นเป็นกล่องที่มีคำว่า Chaืge Avata ให้คลิ๊กอีกครั้งจะมี Open dialog เปิดขึ้นให้เลือกไฟล์เลือกภาพแล้วกด Open จะกลับมาที่หน้าจอเดิม และภาพที่เลือกจะแสดงในกล่องภาพ

ให้กดที่รูปเครื่องหมายถูกที่ใต้ภาพการใส่ข้อมูลสินค้าเพื่อกำหนด SKU ของสินค้า มีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติ

รายละเอียด

กลุ่มสินค้า

สินค้าทั่วไป,บริการ

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตัวเลือก[ProductBrand]

รุ่น

รุ่น  สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตัวเลือก[ProductModel]

ประเภท

ประเภทใช้กำหนดหมวดหมู่เช่น Fashion, Gedget  สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตัวเลือก[ProductCategory]

สีสินค้า

สี สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตัวเลือก[ProductColor]

ขนาด

ขนาด เช่น Free Size,S,M,L,XL สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตัวเลือก[ProductSize]

หน่วย

หน่วย เช่น ชิ้น,ครั้ง,กล่อง สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตัวเลือก[ProductUnit]

ซีเรียลนัมเบอร์

ถ้าติ๊กหมายถึงสินค้านี้มีเลขระบุตัวตน

น้ำหนัก (กรัม)

น้ำหนัก/ชิ้น

ราคาปกติ

ใช้กับหน้าออนไลน์แคตตาล็อก ในกรณีที่ต้องการแสดงราคาเก่าก่อนลด

สินค้าใหม่

ใช้กับหน้าออนไลน์แคตตาล็อก เมื่อต้องการติด Tag ว่าเป็นสินค้าใหม่

สินค้าลดราคา

ใช้กับหน้าออนไลน์แคตตาล็อก เมื่อต้องการติด Tag ว่าเป็นสินค้าลดราคา

สินค้าขายดี

ใช้กับหน้าออนไลน์แคตตาล็อก เมื่อต้องการติด Tag ว่าเป็นสินค้าขายดี

โน้ต 1

ใช้ช่วยจดจำของผู้ดูแล

โน้ต 2

ใช้ช่วยจดจำของผู้ดูแล

ประเภทในคลัง

ประเภทในคลังคือประเภทของสินค้า ณ ขณะนั้นสามารถมีค่าดังนี้

- วัตถุดิบ

- งานระหว่างทำ

- วัสดุซ่อมบำรุง

- สินค้าสำเร็จรูป

จุดต่ำสุดแจ้งเตือน

เมื่อจำนวนสินค้าในคลังมีค่าเข้าใกล้จุดต่ำสุดจะมีการแจ้งเตือน

จุดสูงสุดแจ้งเตือน

เมื่อจำนวนสินค้าในคลังมีค่าเข้าใกล้จุดสูงสุดจะมีการแจ้งเตือน

วิธีการตัดสต๊อก

วิธีการตัดสต็อกเมื่อขายสินค้าหรือปรับลดสินค้า

- FIFO

- ไม่ตัดสต็อก (บริการ)


วิธีการคำนวนต้นทุน

ระบบใช้วิธีการถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า

ราคา 1

ราคา 1 คือค่าปกติ

ราคา 2

เป็น Option กรณีขายราคาพิเศษ


ราคา 3

ราคา 4

ราคา 5

ข้อความพิมพ์ แถว 1

ข้อความแถวที่ 1 - 10 สามารถที่จะแสดงในใบเสนอราคา สำหรับแสดงคุณสมบัติละเอียดของสินค้ารายการนี้

ข้อความพิมพ์ แถว 2

ข้อความพิมพ์ แถว 3

ข้อความพิมพ์ แถว 4

ข้อความพิมพ์ แถว 5

ข้อความพิมพ์ แถว 6

ข้อความพิมพ์ แถว 7

ข้อความพิมพ์ แถว 8

ข้อความพิมพ์ แถว 9

ข้อความพิมพ์ แถว 10

SKU (Stock Keeping Unit)


 หน่วยย่อยสำหรับสต็อกจะถูกสร้างโดยนำ สีสินค้า และ ขนาด มาคุณกันจะได้จำนวน SKU ตัวอย่างเช่น


  สีสินค้า: ทอง, ดำ

  ขนาด: Free Sizeจะได้ SKU ดังนี้   การค้นหาสินค้า

 

ไปที่ทูลบาร์ ข้อมูลพื้นฐาน -> สินค้า คลิกตรงที่เขียนว่าค้นหาตัวหนังสือสีเขียวจะเข้าสู่หน้าค้นหาสินค้า

สามารถใส่เงื่อนไขเพื่อกรองข้อมูลที่จะแสดง หรือถ้าต้องการแสดงทั้งหมดไม่ต้องใส่เงื่อไข จากนั้นกด Search จะแสดงข้อมูลสินค้าดังภาพการเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้า ทำได้โดยคลิ๊กที่ ตัวหนังสือสีน้ำในคอลัมน์ใหนก็ได้จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพการบันทึกข้อมูล


หลังจากใส่ข้อมูลครบแล้วคลิ๊กปุ่มบันทึกที่เมนูบาร์ด้านซ้ายการแก้ไขข้อมูลสินค้า


ที่เมนูบาร์ด้านซ้ายคลิ๊กที่ แก้ไขจะเข้าสู่หน้าแก้ไขสินค้าซึ่งมีหน้าตาเหมือนหน้าสร้างสินค้าการอัพโหลดภาพสินค้ารอง


การการอัพโหลดภาพสินค้ารองสามารถมีภาพได้หลายภาพ และสามารถทำได้ที่หน้าจอแก้ไข เท่านั้น มีขั้นตอนดังนี้


ที่หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้า จะมีบริเวณด้านล่างที่เขียนว่า Drop files ให้คลิ๊ก จะมี Dialog เลือกภาพเปิดขึ้น
จากนั้นเลือกไฟล์ภาพทีละหลายๆไฟล์กด Open จากนั้นภาพจะแสดงในหน้าจอ